Ми пропонуємо

комплексне вирішення завдань та професійну допомогу

Ми надаємо

повний спектр консалтингових послуг

СПЛАНУЙ СВОЄ МАЙБУТНЄ СЬОГОДНІ!

ТОВ "Еко Новації"

Ми надаємо повний спектр консалтингових послуг у сфері охорони навколишнього середовища та природокористування.

Наши послуги:
-Поводження з відходами
-Спецводокористування
-ОВНС
-Оцінка впливу на довкілля (ОВД)
-Супровід при проведенні перевірок
-Екологічний аудит
-Екологічний аутсорсинг
-Екобухгалтерія - розрахунок екологічних платежів;
-Стратегічна екологічна оцінка

Ви отримуєте професійну допомогу в різних сферах та комплексне вирішення завдань, які Ви перед нами ставите.

Ми гарантуємо якість нашої роботи в рамках законодавчих вимог, досягнення результату в максимально стислі терміни, злагоджену роботу професіоналів, ведення двостороннього діалогу та постійний і оперативний облік Ваших побажань.

Ми надаємо безкоштовну консультацію перед початком робіт, що дає нам можливість тверезо оцінити ситуацію і зрозуміти який спектр послуг Вам необхідний і на яких умовах він може бути реалізований. А Ви при першому спілкуванні можете оцінити професіоналізм та визначити ступінь довіри до Компанії.

Сподіваємось на взаємовигідне співробітництво.

послуги

детальніше

Місія компанії - через дотримання вимог природоохоронного законодавства, забезпечити здорове навколишнє середовище для майбутніх поколінь.

ОВНС

Розділ "Оцінка впливу на навколишнє середовище" включає в себе:
1.Причини для проведення оцінки впливу;
2.Характеристика фізико-географічних та кліматичних особливостей місцевості чи майданчика запланованої діяльності;
3.Загальні особливості проектованого об’єкту та зони його впливу;
4.Характерні особливості природного та соціального навколишнього середовища та оцінку впливів нього;
5.Оцінювання впливу на техногенне навколишнє середовище;
6.Заходи та методи для підтримання оптимального стану довкілля та його екологічної стійкості;
7.Заяву про екологічні наслідки.

Екобухгалтерія - розрахунок екологічних платежів​

-Звіт про утворення, оброблення та утилізацію відходів I-III класів небезпеки (форма № 1 Поводження з відходами);
-Звіт про охорону атмосферного повітря (форма № 2-ТП повітря);
-Звіт про використання води (форма № 2-ТП водгосп);
-Звіт про витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі (форма № 1 - екологічні витрати)

Спецводокористування

-Розробка нормативів ГДС ;
-Спецводокористування;
-Розробка індивідуальних поточних норм (технологічних, балансових) водоспоживання та водовідведення;
-Підготовка пакету документів для отримання дозволу на спецводокористування;
-Розробка паспорта на свердловину

ОВД

ОВД (Оцінка впливу на довкілля):
1. Повідомлення про планову діяльність
2. Підготовка звіту "Оцінка впливу на довкілля".
3. Громадське обговорення
4. Висновок з оцінки впливу на довкілля 

Проведення післяпроектного моніторингу

Поводження з відходами

-Інвентаризація та паспортизація відходів;
-Розробка технічних паспортів відходів;
-Складання, розробка та затвердження реєстрової карти об'єкта освіти і видалення відходів (ООВВ);
-Розробка та затвердження паспорта місця видалення відходів (МВВ);
-Оформлення і реєстрація декларації про утворення відходів;
-Ведення первинного обліку утворення відходів;
-Здійснення контролю за станом місць чи об'єктів розміщення відходів;
-Розробка планів роботи в сфері поводження з відходами;
- Розробка інструкції що поводження з відходами;
-Концепція «Зелений офіс»

Екологічний аудит

Для Вас ми проведемо комплексний екологічний аудит господарської діяльності на відповідність вимогам природоохоронного законодавства:
-В області охорони атмосферного повітря;
-Охорони поверхневих і підземних вод;
-Звернення з небезпечними відходами;
-По обґрунтованості розрахунку плати за негативний вплив на навколишнє середовище (збір за забруднення, різні штрафні санкції);
-По дотриманню підприємством ліцензійних вимог і умов;
-При отриманні ліцензії на діяльність зі збору, використання, знешкодження, транспортування та розміщення відходів.

Супровід при проведенні перевірок

Наша Компанія надасть ефективне сприяння при проходженні перевірок. Ми проведемо аналіз вашої документації, проконсультуємо по вимогам природоохоронного законодавства і процедур проходження перевірок, оцінимо ймовірність виникнення спірних питань з контролюючими органами, попередньо визначимо ймовірний склад екологічного правопорушення і розмір штрафних санкцій. А також допоможемо в короткі терміни підготувати до перевірки всі необхідні документи, щоб пройти її швидко і успішно.

Екологічний аутсорсинг

-Розробка програми заходів щодо приведення діяльності підприємства у відповідність до вимог природоохоронного законодавства;
-Ведення первинної облікової природоохоронної документації;
-Розробка природоохоронних заходів і планів природоохоронної діяльності;
-Заповнення та подача екологічної звітності;
-Надання допомоги в зборі необхідних документів для розробки проектів ОВНС, розрахунку СЗЗ, нормативів ГДВ, ГДС, інвентаризації відходів, викидів, зелених насаджень, а також документів для отримання всіх необхідних дозволів екологічного характеру;
-Представлення інтересів організації при проведенні перевірок контролюючими органами з питань природокористування та охорони навколишнього природного середовища;
-Організація документообігу та ін.

Стратегічна екологічна оцінка (СЕО)

Етапи проведення стратегічної екологічної оцінки (СЕО):

*Визначення обсягу СЕО.
*Розроблення звіту про стратегічну екологічну оцінку.
*Проведення громадських обговорень, а вразі транскордонного впливу – транскордонних консультацій.
*Врахування звіту про стратегічну екологічну оцінку та результатів громадських обговорень.
*Надання інформації про затвердження програми державного планування, предмета СЕО.
*Подальший моніторинг наслідків реалізації державної програми планування.

Як вашому офісу стати
ЕКО або зеленим?

Еко офіс ("зелений офіс") - це перш за все сучасний, комфортний і безпечний для людини простір. У нашому уявленні еко офіс - це офіс, який економить як власні ресурси, так і ресурси планети в цілому. Причому не тільки природні, а й фінансові. Згодом, таке дбайливе ставлення здатне принести відчутну економічну вигоду. 

Детальніше

Актуальні

новини ЕКОЛОГІЇ

Зв'яжіться з нами

Наші контакти

Звертаючись до нас, Ви отримуєте професійну допомогу в різних сферах та комплексне вирішення завдань, які Ви перед нами ставите.

+38(048)795-22-87; +38(067)555-22-87